ID非公開

2021/1/23 2:56

22回答

電気回路の問題です。

画像

工学 | 物理学25閲覧

ベストアンサー

0

その他の回答(1件)

0

1. V1=1.14/√2(cosπ/3+jsinπ/3)= 0.5+j8.66[V] V2=2.82/√2=[2V] 図はお任せします。(別途:例添付) 2. V=5(cos30°+jsin30°)≒ 4.33+j2.5 I=1.41/√2(cos30°-jsin30°)= 0.866-j0.5 3.負荷インピーダンスZ Z=V/I=(4.33+j2.5)/(0.866-j0.5)= 2.5+j4.33[Ω]