ID非公開

2021/1/21 7:48

33回答

サンライズ出雲

ベストアンサー

0

その他の回答(2件)

0

停車駅は 東京駅 横浜駅 熱海駅 沼津駅 富士駅 静岡駅 浜松駅 ↓ 姫路駅 岡山駅 倉敷駅 備中高梁駅 新見駅 米子駅 安来駅 松江駅 宍道駅 出雲市駅 ●上り 出雲市駅 宍道駅 松江駅 安来駅 米子駅 新見駅 備中高梁駅 倉敷駅 岡山駅 姫路駅 三ノ宮駅 大阪駅 ↓ 静岡駅 富士駅 沼津駅 熱海駅 横浜駅 東京駅 ●浜松駅は、下りのみ停車 ●三ノ宮駅・大阪駅は、上りのみ停車 です。